Yukarı Çık

"Bilimin Işığında Üretiyoruz"

Teknoloji

DTI Implant Sistemleri

Geleceğin DTI implant yüzey tasarımı

DTI İmplantlarının bilgi arayışı, inovasyon yoluyla sürekli mükemmellik arayışını içerir. Sağlık alanında bu arayış biyoloji ve teknoloji arasında uyumlu bir bağ gerektirir. İdeal ürün tasarımı, doğanın biyolojik mikrosistemlerinin analizinden ve yeni teknolojinin geliştirilmesinden vücut bulur.

Optimal osseointegrasyon

Bir hayvanın kendi çevresine uyum sağlama yeteneği doğada çok önemlidir. Örneğin, köpekbalığı derisinin eşsiz mikro yapısı yüzme sırasında akış direncini azaltır.

DTI SLA Aktif mikro yapısı, tek tip başlangıç hücresi yayılmasını sağlar. DTI implantlarının makrodizaynı, yüzey topografyasına paralel olarak, mükemmel yerleştirme özellikleri sağlar.

Artmış hücre bağlanması

DTI İmplantlarının yüzeysel mikro pürüzlülüğü, kemik indükleyici hücrelerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

Geliştirilmiş kemik kalitesi

Birçok biyolojik yapı mükemmel sağlamlığından dolayı öne çıkar. Aynı zamanda hafif ve fonksiyoneldirler.

İmplant osseointegrasyonu için sağlam implant-kemik apozisyonu(eklemesi) önemlidir. Bu, rahat iyileşmeyi sağlayan oklüzal kuvvetlerin emiliminde yardımcı olur.

DTI Ar-Ge ve İnovasyon

DTI Ar-Ge departmanı, SLA'nın yüzey özelliklerini daha da geliştirmek için birçok üniversite ile etkin bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.